Algemene najaarsvergadering v.v. Usquert

Aan alle leden van v.v. Usquert:

Uitnodiging algemene ledenvergadering

Datum:                      vrijdag 23 december 2016

Tijd:                            20.00 uur

Plaats:                       kantine v.v. Usquert

Agenda:

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken
 3. Notulen vorige algemene ledenvergadering
 4. Jaarverslag 2015/2016
 5. Financieel verslag 2015/2016
 6. Verslag kascommissie

Pauze

 1. Presentatie beleidsplan
 2. Toetredingen tot het bestuur
  1. Kandidaat 1: André van Dijk
  2. Kandidaat 2: Willem Ytsma
  3. Kandidaat 3: Kevin Ensing
 3. Rondvraag
 4. Presentatie ontwerp nieuwe tenues
 5. Sluiting