Categorie: Geen categorie

Algemene Ledenvergadering 25-8-2022 20.30 uur

Voetbalvereniging Usquert
Uitnodiging Algemene ledenvergadering
Datum: 25 augustus 2022
Tijd: 20.30 uur
Plaats: Kantine VV Usquert

Agenda:
1. Opening
2. Notulen vorige algemene ledenvergadering. Deze notulen zijn vanaf een uur voor de vergadering in te zien in de kantine.
3. Ingekomen stukken
4. Mededelingen
5. Jaarverslag 2021-2022 door de voorzitter
6. Financieel jaarverslag 2021- 2022 door de penningmeester
7. Verslag kascommissie Harald Wiersema en Willem Ytsma en benoeming nieuwe kascommissie.
8. Bestuursverkiezingen
Aftredend : Voorzitter André van Dijk niet herkiesbaar
Aftredend: Secretaris Ingrid van Dijk niet herkiesbaar
Aftredend : penningmeester Meindert Koning niet herkiesbaar. Voor de functie penningmeester heeft Laurens Slump zich aangemeld.
Vacature voor bestuursleden algemeen
Belangstellenden voor een functie in het bestuur kunnen zich tot 1 uur voor de vergadering aanmelden bij het bestuur.
9. Vacatures Kantinepersoneel en terrein personeel
10. Seizoen 2022-2023
1ste zaterdag
1ste zondag
1ste zaal
2de zaal
3de zaal
Jeugd onder 12
Jeugd onder 14
Kabouters
11. Rondvraag
12. Sluiting

V.V.USQUERT
Organiseert samen met Voetbal techniekschool “Het verschil” een clinic voor jeugd van 4 t/m 14 jaar

SPORTPARK V.V. USQUERT
Sportveld V.V.Usquert
CONTACT OPNEMEN
Aanmelden kan via vvusquert@hotmail.com
Voor informatie kunt u contact opnemen met:
Bestuur V.V. Usquert
Jeroen Bolhuis Jeugdzaken 06-37302594
Ingrid van Dijk secretaris 06-80145701
VOETBAL CLINIC
VOETBALTECHNIEK
SCHOOL
‘HET VERSCHIL’

In het kader van het 100 jarig bestaan van de Voetbalvereniging Usquert ( 1mei2020) organiseert de club een voetbalclinic voor alle jeugdleden van V.V.Usquert. De club heeft drie teams; kabouters, JO11 en JO13.
Ook zijn niet leden welkom! Ben je in de leeftijd van 4 t/m 14 jaar? Jongen, meisje, wel of geen voetbalervaring? Iedereen kan meedoen!
Meedoen kost niets! Voetbalschool “Het Verschil”

Voetbal school ‘het verschil’ zal de clinic verzorgen met een aantal trainers, en vrijwilligers vanuit de club zelf.
Er zal getraind worden in groepjes op verschillende en gevarieerde onderdelen.
Bijvoorbeeld:
* Voetbaltraining, passen, kappen etc
* Multi Skillz
* Fun Games (smart goals, ledsreaction)
* 1 tegen 1 en 2 tegen 2
* Verschillende afwerk vormen
Datum : 4 juni 2022
Tijd: 13.30 uur tot 16.30 uur
Plaats: Voetbalveld Usquert (trainingsveld)

Er zijn geen kleedkamers beschikbaar, dus kom in je voetbal tenue.
Voor drinken in de pauze wordt gezorgd.

Maandag 6 juni 2022 aanvang 14.00 uur: Usquert 1 –Woltersum 1

OP 1 mei 2020 bestond de V.V. Usquert 100 jaar, dit zal niemand ontgaan zijn.
Helaas hebben we dit nog niet kunnen vieren. We hebben als bestuur gedacht dit samen te vieren tijdens de laatste thuiswedstrijd van het eerste elftal en er een seizoen afsluiting van te maken.
Het bestuur en de trainer hebben besloten dat na deze wedstrijd de wegen zullen scheiden en dit zal de laatste wedstrijd zijn onder leiding van trainer Jan Blaauw.
Deze wedstrijd zal tevens de laatste zijn die op de zondag zal worden gespeeld, vanaf volgend seizoen spelen we op de zaterdagen,
Door diverse omstandigheden is het voor ons niet mogelijk om het 100 jarig bestaan te organiseren en zullen we op deze dag een kleintje eeuwfeest i.c.m. afscheid op de zondag vieren met een middag vullend programma.

Dat zelfde weekend is er ook iets voor de jeugd georganiseerd.

In het kort zal het programma er als volgt uitzien:

Zaterdag 4 juni :
13.30 uur Voetbalclinic voor de jeugd op het trainingsveld

Maandag 6 juni :
13.00 aanvang op het voetbalveld met muziek van DJ Derk-jan
13.30 Opening door de voorzitter
14.00 aanvang wedstrijd
14.45 Optreden Boreas
15.45 einde wedstrijd
16.00 Dank woord van de voorzitter aan de trainer en begeleiders
17.00 aanvang barbecue met muziek van Klaus en DJ Derk-jan.
20.30 sluiting

Tussendoor zullen er lootjes verkocht worden en zijn er mooie prijzen te winnen bij het Rad van Fortuin.

V.V.Usquert ook naar zaterdag!
Net als veel verenigingen heeft ook V.V. Usquert de knoop door moeten hakken om vanaf volgend seizoen 2022-2023 een zaterdag team in te zetten.
Usquert 1 zal dan uitkomen in de standaard klasse op de zaterdag.
Bij voldoende spelers zal er bekeken worden of er ook een team op de zondag blijft voetballen.
Voor Usquert 1 brengt dit wel veranderingen met zich mee. Er zal een nieuwe trainer gevonden moeten worden. V.V. Usquert en de huidige trainer hebben besloten dat na dit seizoen de wegen zullen scheiden.
Voordeel zal zijn dat Usquert 1 meer in de regio zal voetballen, dit is voor spelers leuker en voor bezoekers aantrekkelijker om eens een wedstrijd te komen kijken. Afgelopen seizoen voetbalde Usquert 1 voornamelijk in het oosten van de provincie. Dit zijn erg lange afstanden om te reizen en zo is het moeilijk geweest om voor iedere wedstrijd weer genoeg spelers te vinden.

Tevens zullen er volgend seizoen drie jeugdteam actief zijn bij V.V. Usquert.
JO8 (speelt 6 tegen 6)
JO 12 (speelt 8 tegen 8)
JO 14 (speelt 11 tegen 11)
Vooral voor de oudste jeugd zijn er vrijwilligers nodig om de wedstrijden te kunnen spelen. We zijn op zoek naar een scheidrechter voor de thuiswedstrijden, en een grensrechter voor de uit- en thuiswedstrijden. Zonder deze vrijwilligers kunnen de kinderen niet voetballen. Lijkt het je /u leuk om dit te doen, neem dat contact op met de club vvusquert@hotmail.com of Kevin Stevens (trainer JO14) 06-25507881 of Jeroen Bolhuis (Bestuurslid jeugdzaken) 06-37302594

V.V.Usquert op weg naar het seizoen 2021-2022

Het einde van seizoen 2020-2021 nadert en dit was een heel bijzonder seizoen voor alle voetballers en alle clubs. Weinig gespeeld, weinig getraind helaas!

Hopelijk breken er andere tijden aan en kunnen we in augustus weer ‘normaal’ van start met een nieuw voetbal seizoen. In Usquert hebben we er zin in en zijn we er aan toe!

In het nieuwe seizoen hebben we de volgende teams bij V.V. Usquert:

Heren Veld 1 spelen op zondagmiddag thuis op 14 uur in de vijfde klasse

Heren Veld 2 spelen op zondagochtend thuis om 10 uur in de reserve zesde klasse

De trainingen zijn op dinsdag en donderdagavond om 19.30 uur

Dames Veld (7 tegen 7) spelen op vrijdagavond in een najaars- en voorjaarsreeks

De trainingen zijn op maandag en woensdagavond om 19.00 uur

Heren Zaal 1 spelen thuis in De Mencke op vrijdagavond

Heren Zaal 2 spelen thuis in De Mencke op vrijdagavond

Jeugd onder 13 ( 8 tegen 8) speelt thuis op zaterdag om 10.30 uur

Jeugd onder 11 ( 7 tegen 7) speelt thuis op zaterdag om 9. 00 uur.

de trainingen zijn op dinsdagavond (techniektraining) en woensdagavond van 18.30 tot 19.30

Kabouters voetballers in de leeftijd van 4 t/m 6 jaar trainen op woensdag van 18.00 uur tot 18.30 uur

Alle teams kunnen uiteraard nog leden gebruiken!

Deze site moet nog een update krijgen, en dan komen alle teams ook op de site te staan. Evenals een aanmeldformulier.

Tot dan kunt u zich aanmelden via het bestuur vvusquert@hotmail.com dan krijgt u een aanmeldformulier toegestuurd, U kunt ook een aanmeld formulier op de trainingen halen in de kantine.

We hopen als club snel nieuwe leden te mogen begroeten !!

Mooie zomer en tot ziens op de velden!

Bestuur V.V. Usquert

Geef een rondje!!

Steun V.V. Usquert in deze lastige tijd. Met een dichte kantine missen wij een stuk gezelligheid met jullie, maar vooral ook veel geld.

Je kunt nu een rondje geven en zo de club steunen. Dit kan al vanaf € 5,00

Klik op onderstaande link om je rondje te geven. Zo komen wij samen deze moeilijke tijd door, en hopen we jullie snel weer in de kantine te mogen begroeten.

Namens V.V.Usquert, hartelijk dank!

www.rondjevoorjeclub.nl/club/vvusquert

Gezocht………..

Iemand die handig is met computers

Deze site heeft een update nodig…..

Wie is handig met computers en kan ons hierbij helpen????

Daarbij vragen we je of je het onderhoud van de site ook kan verzorgen……

dus regelmatig updaten en nieuws erop zetten…

Dus… lijkt dat je wat?? Stuur een berichtje naar het bestuur van V.V. Usquert

Uitnodiging Algemene leden vergadering 2020

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is logovvusquert.png

Uitnodiging algemene ledenvergadering

Datum:                     zaterdag 10 oktober 2020

Tijd:                           19.30 uur tot 21.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur)

Plaats:                       Dorpshuis Usquert

In verband met de RIVM richtlijnen omtrent het coronavirus, zijn we genoodzaakt deze ledenvergadering in het dorpshuis te houden. In het dorpshuis is er meer ruimte voor het ontvangen van belangstellenden gezien de 1,5 meter regel.

Opgave is noodzakelijk! Voor 3 oktober 2020, door een mail te sturen naar vvusquert@hotmail.com met naam en telefoonnummer. Deze lijst zullen we met het dorpshuis moeten delen en door opgave gaat men hiermee automatisch akkoord i.v.m. de wet op privacy.

Agenda:

  1. Opening
  2. Ingekomen stukken/mails
  3. Notulen vorige algemene ledenvergadering (notulen zijn in te zien voor aanvang van de vergadering)
  4. Financieel verslag 2019-2020
  5. Vaststelling van de begroting en contributie 2020-2021
  6. Verslag kascommissie (Antoon Koning en Laurens Goedemans) en benoeming nieuwe kascommissie.
  7. Jaarverslag 2019/2020.
  8. Rondvraag.
  9.  Sluiting. I.v.m. de zaalhuur van het dorpshuis, moeten we uiterlijk 21.30 u afronden.

Zaal 2 opzoek naar extra spelers!

Voor het nieuwe zaalseizoen zijn de mannen van Zaal 2 opzoek naar extra spelers!

Futsal 2 is een gezellig maar ook prestatie gericht team, ook is het al meerdere keren gebleken dat vanuit hier een opstap naar het 1e in de zaal gemaakt kan worden, dit team speelt in de hoofdklasse.

Misschien zijn wij wel opzoek naar jou!

Lijkt het je leuk om deel hiervan uit te maken, stuur dan een mail naar vvusquert@hotmail.com of benader een van de bestuursleden.