Uitnodiging Voorjaarsvergadering vrijdag 10 juni 19:30 uur

Het bestuur van de VV Usquert nodigt leden en ereleden uit om deel te nemen aan voorjaarsvergadering van vrijdagavond 10 juni aanstaande. De agenda ziet er als volgt uit (zie ook uitnodiging per mail verzonden):

Agenda:
1. Opening
2. Verslag afgelopen seizoen
3. Financiën v.v. Usquert (begroting & contributie)
4. Pauze
5. Verkiezing bestuursleden
7. Rondvraag
8. Sluiting

Bestuur v.v. Usquert, opgericht 1 mei 1920