Maand: april 2022

V.V.USQUERT
Organiseert samen met Voetbal techniekschool “Het verschil” een clinic voor jeugd van 4 t/m 14 jaar

SPORTPARK V.V. USQUERT
Sportveld V.V.Usquert
CONTACT OPNEMEN
Aanmelden kan via vvusquert@hotmail.com
Voor informatie kunt u contact opnemen met:
Bestuur V.V. Usquert
Jeroen Bolhuis Jeugdzaken 06-37302594
Ingrid van Dijk secretaris 06-80145701
VOETBAL CLINIC
VOETBALTECHNIEK
SCHOOL
‘HET VERSCHIL’

In het kader van het 100 jarig bestaan van de Voetbalvereniging Usquert ( 1mei2020) organiseert de club een voetbalclinic voor alle jeugdleden van V.V.Usquert. De club heeft drie teams; kabouters, JO11 en JO13.
Ook zijn niet leden welkom! Ben je in de leeftijd van 4 t/m 14 jaar? Jongen, meisje, wel of geen voetbalervaring? Iedereen kan meedoen!
Meedoen kost niets! Voetbalschool “Het Verschil”

Voetbal school ‘het verschil’ zal de clinic verzorgen met een aantal trainers, en vrijwilligers vanuit de club zelf.
Er zal getraind worden in groepjes op verschillende en gevarieerde onderdelen.
Bijvoorbeeld:
* Voetbaltraining, passen, kappen etc
* Multi Skillz
* Fun Games (smart goals, ledsreaction)
* 1 tegen 1 en 2 tegen 2
* Verschillende afwerk vormen
Datum : 4 juni 2022
Tijd: 13.30 uur tot 16.30 uur
Plaats: Voetbalveld Usquert (trainingsveld)

Er zijn geen kleedkamers beschikbaar, dus kom in je voetbal tenue.
Voor drinken in de pauze wordt gezorgd.

Maandag 6 juni 2022 aanvang 14.00 uur: Usquert 1 –Woltersum 1

OP 1 mei 2020 bestond de V.V. Usquert 100 jaar, dit zal niemand ontgaan zijn.
Helaas hebben we dit nog niet kunnen vieren. We hebben als bestuur gedacht dit samen te vieren tijdens de laatste thuiswedstrijd van het eerste elftal en er een seizoen afsluiting van te maken.
Het bestuur en de trainer hebben besloten dat na deze wedstrijd de wegen zullen scheiden en dit zal de laatste wedstrijd zijn onder leiding van trainer Jan Blaauw.
Deze wedstrijd zal tevens de laatste zijn die op de zondag zal worden gespeeld, vanaf volgend seizoen spelen we op de zaterdagen,
Door diverse omstandigheden is het voor ons niet mogelijk om het 100 jarig bestaan te organiseren en zullen we op deze dag een kleintje eeuwfeest i.c.m. afscheid op de zondag vieren met een middag vullend programma.

Dat zelfde weekend is er ook iets voor de jeugd georganiseerd.

In het kort zal het programma er als volgt uitzien:

Zaterdag 4 juni :
13.30 uur Voetbalclinic voor de jeugd op het trainingsveld

Maandag 6 juni :
13.00 aanvang op het voetbalveld met muziek van DJ Derk-jan
13.30 Opening door de voorzitter
14.00 aanvang wedstrijd
14.45 Optreden Boreas
15.45 einde wedstrijd
16.00 Dank woord van de voorzitter aan de trainer en begeleiders
17.00 aanvang barbecue met muziek van Klaus en DJ Derk-jan.
20.30 sluiting

Tussendoor zullen er lootjes verkocht worden en zijn er mooie prijzen te winnen bij het Rad van Fortuin.

V.V.Usquert ook naar zaterdag!
Net als veel verenigingen heeft ook V.V. Usquert de knoop door moeten hakken om vanaf volgend seizoen 2022-2023 een zaterdag team in te zetten.
Usquert 1 zal dan uitkomen in de standaard klasse op de zaterdag.
Bij voldoende spelers zal er bekeken worden of er ook een team op de zondag blijft voetballen.
Voor Usquert 1 brengt dit wel veranderingen met zich mee. Er zal een nieuwe trainer gevonden moeten worden. V.V. Usquert en de huidige trainer hebben besloten dat na dit seizoen de wegen zullen scheiden.
Voordeel zal zijn dat Usquert 1 meer in de regio zal voetballen, dit is voor spelers leuker en voor bezoekers aantrekkelijker om eens een wedstrijd te komen kijken. Afgelopen seizoen voetbalde Usquert 1 voornamelijk in het oosten van de provincie. Dit zijn erg lange afstanden om te reizen en zo is het moeilijk geweest om voor iedere wedstrijd weer genoeg spelers te vinden.

Tevens zullen er volgend seizoen drie jeugdteam actief zijn bij V.V. Usquert.
JO8 (speelt 6 tegen 6)
JO 12 (speelt 8 tegen 8)
JO 14 (speelt 11 tegen 11)
Vooral voor de oudste jeugd zijn er vrijwilligers nodig om de wedstrijden te kunnen spelen. We zijn op zoek naar een scheidrechter voor de thuiswedstrijden, en een grensrechter voor de uit- en thuiswedstrijden. Zonder deze vrijwilligers kunnen de kinderen niet voetballen. Lijkt het je /u leuk om dit te doen, neem dat contact op met de club vvusquert@hotmail.com of Kevin Stevens (trainer JO14) 06-25507881 of Jeroen Bolhuis (Bestuurslid jeugdzaken) 06-37302594