Maandag 6 juni 2022 aanvang 14.00 uur: Usquert 1 –Woltersum 1

OP 1 mei 2020 bestond de V.V. Usquert 100 jaar, dit zal niemand ontgaan zijn.
Helaas hebben we dit nog niet kunnen vieren. We hebben als bestuur gedacht dit samen te vieren tijdens de laatste thuiswedstrijd van het eerste elftal en er een seizoen afsluiting van te maken.
Het bestuur en de trainer hebben besloten dat na deze wedstrijd de wegen zullen scheiden en dit zal de laatste wedstrijd zijn onder leiding van trainer Jan Blaauw.
Deze wedstrijd zal tevens de laatste zijn die op de zondag zal worden gespeeld, vanaf volgend seizoen spelen we op de zaterdagen,
Door diverse omstandigheden is het voor ons niet mogelijk om het 100 jarig bestaan te organiseren en zullen we op deze dag een kleintje eeuwfeest i.c.m. afscheid op de zondag vieren met een middag vullend programma.

Dat zelfde weekend is er ook iets voor de jeugd georganiseerd.

In het kort zal het programma er als volgt uitzien:

Zaterdag 4 juni :
13.30 uur Voetbalclinic voor de jeugd op het trainingsveld

Maandag 6 juni :
13.00 aanvang op het voetbalveld met muziek van DJ Derk-jan
13.30 Opening door de voorzitter
14.00 aanvang wedstrijd
14.45 Optreden Boreas
15.45 einde wedstrijd
16.00 Dank woord van de voorzitter aan de trainer en begeleiders
17.00 aanvang barbecue met muziek van Klaus en DJ Derk-jan.
20.30 sluiting

Tussendoor zullen er lootjes verkocht worden en zijn er mooie prijzen te winnen bij het Rad van Fortuin.